2020-2021-ci tədris ili İdarə Heyəti

Ceyhun Xəlilov – Bakı Dövlət Universiteti Tələbə Hüquq Jurnalının Baş Redaktoru


Kamran Əhmədli – Məhkəmə Müsabiqə Cəmiyyətinin Baş Koordinatoru


Ülkər Fərzəliyeva – Hüquq Müzakirə Forumu Baş Müşaviri, Bakı Dövlət Universiteti Tələbə Hüquq Jurnalının İcraçı Redaktoru


Nilufər Abdullayeva – Gənc Hüquq Alimləri Araşdırma Yardımçı Layihəsi (JLSRAP) Baş İcraçısı, Bakı Dövlət Universiteti Tələbə Hüquq Jurnalının Məsul Redaktoru


Seyidbəyim Hüseynova – Bakı Dövlət Universiteti Tələbə Hüquq Jurnalının Məqalə Redaktoru, Gənc Hüquq Alimləri Araşdırma Yardımçı Layihəsi (JLSRAP) İcraçısı


Nəsrin İbayeva – Bakı Dövlət Universiteti Tələbə Hüquq Jurnalının Məqalə Redaktoru, Gənc Hüquq Alimləri Araşdırma Yardımçı Layihəsi (JLSRAP) İcraçısı


Gültəkin Səfərli – Bakı Dövlət Universiteti Tələbə Hüquq Jurnalının Məqalə Redaktoru


Əlisahib Ələsgərov –  Məhkəmə Müsabiqə Cəmiyyətinin Koordinatoru, Hüquq Müzakirə Forumu Müşaviri


Sinan Təyyarlı –  Məhkəmə Müsabiqə Cəmiyyətinin Koordinatoru, Hüquq Müzakirə Forumu Müşaviri


Mehri Quliyeva – Məhkəmə Müsabiqə Cəmiyyətinin Koordinatoru, Hüquq Müzakirə Forumu Müşaviri


Jalə Səfərəliyeva – Məhkəmə Müsabiqə Cəmiyyətinin Koordinatoru


Zöhrə Qurbanova – Məhkəmə Müsabiqə Cəmiyyətinin Koordinatoru