2017-2018-ci tədris ili İdarə Heyəti

Kənan Mədətli – Sədr


Nurlan Məmmədli – Bakı Dövlət Universiteti Tələbə Hüquq Jurnalı Baş Redaktoru, Məhkəmə Müsabiqə Cəmiyyəti Baş Koordinatoru, Gənc Hüquq Alimləri Araşdırma Yardımçı Layihəsi (JLSRAP) Baş İcraçısı


Nihat Hüseynov – Bakı Dövlət Universiteti Tələbə Hüquq Jurnalı İcraçı Redaktoru


Nargilə Tağıyeva – Hüquq Müzakirə Forumu Baş Müşaviri, Məhkəmə Müsabiqə Cəmiyyəti Koordinatoru


Nicat Rəsulzadə – Bakı Dövlət Universiteti Tələbə Hüquq Jurnalı Məsul Redaktoru


Ləman Sadıqlı – Bakı Dövlət Universiteti Tələbə Hüquq Jurnalı Məqalə Redaktoru, Məhkəmə Müsabiqə Cəmiyyəti Koordinatoru


Töhfə Abdullayeva – Bakı Dövlət Universiteti Tələbə Hüquq Jurnalı Məqalə Redaktoru, Məhkəmə Müsabiqə Cəmiyyəti Koordinatoru


Məhəmməd Səfərli – Məhkəmə Müsabiqə Cəmiyyəti Koordinatoru


Həcər Qurbanlı – Bakı Dövlət Universiteti Tələbə Hüquq Jurnalı Məqalə Redaktoru, Məhkəmə Müsabiqə Cəmiyyəti Koordinatoru


Günel Calalova – Bakı Dövlət Universiteti Tələbə Hüquq Jurnalı Məqalə Redaktoru


Günel Məmmədzadə – Məhkəmə Müsabiqə Cəmiyyəti Koordinatoru


Lalə Şadlinskaya – Bakı Dövlət Universiteti Tələbə Hüquq Jurnalı Məqalə Redaktoru


Süsən Səfərova – Məhkəmə Müsabiqə Cəmiyyəti Koordinatoru