2016-2017-ci tədris ili İdarə Heyəti

Günel Abdullayeva – Sədr


Kənan Mədətli – Sədr müavini, Bakı Dövlət Universiteti Tələbə Hüquq Jurnalı Baş Redaktoru, Məhkəmə Müsabiqə Cəmiyyəti Baş Koordinatoru


Nurlan Məmmədli – Gənc Hüquq Alimləri Araşdırma Yardımçı Layihəsi (JLSRAP) Baş İcraçısı, Bakı Dövlət Universiteti Tələbə Hüquq Jurnalının  Redaktoru


Gülnaz Salmanova – Bakı Dövlət Universiteti Tələbə Hüquq Jurnalı İcraçı Redaktoru


Aydan Əliəsgərova – Hüquq Müzakirə Forumu Baş Müşaviri


Məhəmməd Qurbanov – Bakı Dövlət Universiteti Tələbə Hüquq Jurnalı Məsul Redaktoru


Ziya Şivəxanlı – Bakı Dövlət Universiteti Tələbə Hüquq Jurnalının  Redaktoru, Məhkəmə Müsabiqə Cəmiyyəti Koordinatoru


Günel Zalova – Bakı Dövlət Universiteti Tələbə Hüquq Jurnalının  Redaktoru, Məhkəmə Müsabiqə Cəmiyyəti Koordinatoru


Nübar Hüseynli – Bakı Dövlət Universiteti Tələbə Hüquq Jurnalının  Redaktoru, Məhkəmə Müsabiqə Cəmiyyəti Koordinatoru