TEC-in İdarə Heyəti üzvü olaraq tələbələr 4 istiqamətdə fəaliyyət göstərirlər:

Hüquq Jurnalı redaktoru olmaqla nə qazanırsınız?

 • dünya üzrə hüquq tələbələri üçün ən əhəmiyyətli fəaliyyət sayılan hüquq jurnalının redaksiya heyətinə daxil olmaq;
 • professional mühitdə işləmək;
 • peşəkar praktiki hüquqşünaslarla işləmək;
 • BDU Tələbə Hüquq Jurnalının redaktorlarından məqalə yazmaq və redaktə kimi işlər haqqında nəzəri və praktiki biliklər öyrənmək;
 • gələcəkdə hüquq jurnalı üçün ilk dəfə edilməsi planlaşdırılan bir neçə layihəni koordinasiya etmək;
 • professionallar tərəfindən yazılmış məqalələrin redaktəsini təşkil etmək;
 • Scholastica və Expresso-da beynəlxalq müəlliflərlə işləmək;
 • və digər burada tam qeyd etmədiyimiz çoxlu sayda üstünlüklər.

Gənc Hüquq Alimləri Araşdırma Yardımçısı Lahiyəsinin icraçısı olmaqla:

 • araşdırma prosesinin bütün mərhələlərini yaxından mənimsəmək;
 • müxtəlif universitetlərdən hüququn müxtəlif sahələrindən olan mütəxəssis və alimlərlə işləmək;
 • xarici professorlarla əlaqələr saxlamaq və görüşlər təşkil etmək;
 • xarici hüquqi araşdırma proqramlarının təcrübələrinin tətbiqini həyata keçirmək.

Hüquq Müzakirə Forumunun müşaviri olmaqla:

 • Forumların təşkili prosesi ilə bağlı incəlikləri öyrənəcək;
 • Hüquqi boşluq və müzakirələrə açıq mövzular haqqında geniş təsəvvürə malik olacaq;
 • Tələbələr və müəllimlərlə mütəmadi ünsiyyətdə olaraq professional ünsiyyət bacarıqlarınızı formalaşdıracaqsınız.

MCS məhkəmə müsabiqələri üzrə koordinatoru olmaqla:

 • Beynəlxalq standartlara uyğun məhkəmə və arbitraj müsabiqələrinin təşkilində yaxından iştirak etmək;
 • Komandada işləmək bacarığının inkişafı;
 • Mütəmadi araşdırmalar arasında olaraq bir sıra keyfiyyətlərə yiyələnmək;
 • Peşəkar praktiki hüquqşünaslarla mütəmadi ünsiyyətdə olmaq;
 • Liderlik, düzgün qərar qəbul edə bilmək bacarıqlarının inkişafı kimi imkanlar əldə edəcəksiniz.

Qeydiyyat bitmişdir!